‼️เดิมพันเพลิน‼️คืนเงินแบบคอมโบ
คืนยอดเสียทุกวัน15%

ฝากไม่รับโบนัส คืน10%
ฝากรับโบนัส คืน5%

หมายเหตุ : ยอดฝาก-ยอดถอน 
ถ้ามีการรับโบนัสในวันนั้นๆจะรับยอดเสียคืน5%เท่านั้น
รับวันต่อวันเท่านั้นตัวอย่าง ฝากวันนี้ สามารถรับได้หลัง00.00ของอีกวัน