** 1 ไลน์ต่อ 1 ข้อมูล ชื่อที่กรอกถอนมาต้องตรงกับที่สมัครเท่านั้น และชื่อที่โอนเล่นต้องตรงกับที่สมัครเท่านั้นไม่งั้นทางแอดมินจะไม่สามารถทำรายการถอนได้งดถอนทุกกรณีนะคะ ***

เมื่อตรวจสอบพบการเก็บฟรีเกมส์จะไม่สามารถถอนได้ทุกกรณีค่ะ