**ชื่อที่กรอกถอนมาต้องตรงกับที่สมัครเท่านั้น และชื่อที่โอนเล่นต้องตรงกับที่สมัครเท่านั้นไม่งั้นทางแอดมินจะไม่สามารถทำรายการถอนได้งดถอนทุกกรณีนะคะ ***